Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předstih

Návod na seřízení zapalování (předstihu a odtrhu) V první řadě musím zdůraznit, že konkrétně u jednoválcového motocyklu Jawa 50 nehraje správné seřízení předstihu (předzápalu) takovou roli, jakou mu lidi obecně přikládají. A opravdu jen zřídka kdy je příčinou špatného chodu motoru, tu obvykle způsobují jiné (jednodušší) závady. Lidská představivost ale nezná meze, tak lidi ve snaze opravit banální závady obvykle vytvářejí další tím, že se v tom vrtají. Předstih se nastavuje jednou a nehýbe se s ním. Prakticky se sám změnit nemůže a při údržbě se kontroluje a upravuje odtrh!! Proč seřizovat a na jakou hodnotu? Každý motor se chová díky výrobním nepřesnostem a různému opotřebení jinak, nelze tedy brát „tabulkové“ hodnoty příliš vážně a lepší je vždy experimentovat. Rozdíl mezi dobře a špatně seřízeným předstihem může způsobit úbytek pár procent výkonu a to třeba jen v úzkém rozsahu otáček. V dokumentaci je předepsaný předstih 1,2 – 1,5 mm před horní úvratí (HÚ). Hodnota je počítaná ke dnu pístu (při sundané hlavě válce). Svíčka je ale v hlavě šikmo a v případě měření pod úhlem jsou hodnoty předstihu zhruba 1,4–1,7 mm. Nejčastěji doporučovaná hodnota 1,6 mm logicky odpovídá měření pod úhlem, kolmo k pístu jí odpovídá hodnota cca 1,4 mm. Pro případný přepočet hodnot použijte tyto vztahy: Vztah pro výpočet hodnoty předstihu Vztah pro výpočet hodnoty předstihu Vliv předstihu na chod motoru Doba hoření výbušné směsi je konstantní (neměnná), aby ale směs při vysokých otáčkách stihla shořet, je nutné ji dřív zapálit (píst urazí stejnou dráhu mnohem rychleji než při nízkých ot.). Analogicky to platí pro nízké otáčky, kdy je potřeba směs zapálit později. Pionýr má předstih statický (neměnný) a volí se taková hodnota, aby měl motor při poklesu otáček po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň dostatečnou „sílu“. Když nastavíte velký předstih, motor půjde vytočit do vysokých otáček, ale po přeřazení nebude táhnout. Když nastavíte předstih příliš malý, nevytočíte dostatečně motor a po přeřazení otáčky klesnou pod únosnou hranici, takže taky zle. Seřízení předstihu s pomocí cigaretového papírku či spárové měrky 1.Sundejte pravé víko motoru. Zkontrolujte kontakty přerušovače („kladívka“), opálené kontakty společně opilujte vloženým jemným pilníčkem nebo je vyměňte za nové. Kontakty k sobě musí rovnoměrně přiléhat. 2.Nastavte odtrh kladívka. Vyšroubujte zapalovací svíčku a do otvoru strčte šroubovák. Otáčením motoru po směru hodinových ručiček najděte co nejpřesněji horní úvrať pístu (HÚ), tj. místo kdy se obrací pohyb pístu zpět. Povolte šroubek M4 spodní destičky kontaktů a mezi kontakty kladívka vložte spárovou měrku 0,4 mm, kladívko přitlačte k vačce a šroubek utáhněte (měrka 0,35 mm by měla jít zlehka prostrčit, 0,45 mm by projít neměla, proto se používá měrka 0,4 mm). 3.Buď našroubujte přípravek s posuvnou tyčkou (měrkou) místo svíčky, nebo místo svíčky našroubujte přípravek s uchyceným ručičkovým úchylkoměrem („hodinkami“). Další možnost je hlavu válce demontovat a pohyb pístu měřit posuvným měřítkem (šuplerou) – tohle je ale velmi nepřesné. Třetí možnost je vyrobit si přípravek pro kolmé měření, viz obrázek níže a podrobný návod na konci stránky. 4.Mezi kontakty přerušovače („kladívka“) vložte buď cigaretový papírek, nebo spárovou měrku tloušťky 0,05 mm a s citem otáčejte motorem zpět proti směru hodinových ručiček. Ve chvíli, kdy kontakty přerušovače lehce povolí tak, že plíšek či papírek půjde zlehka vytáhnout, přeskakuje na zapalovací svíčce jiskra. 5.Jestliže na pístu naměřená hodnota je větší než vámi požadovaná, povolte úchyty statoru zapalování a s celým statorem pootočte trochu směrem doprava. Jestliže menší, pootočte lehce směrem doleva (proti směru otáčení motoru). Opakovaně měřte a upravujte hodnotu, dokud nebude vyhovovat. 6.Po požadovaném seřízení utáhněte stator, vše ještě jednou zkontrolujte a znovu nastavte odtrh podle bodu č. 2. Nastavení „od oka“ + experimentální doladění Jestli máte novější motor, máte výhodu. Od roku 1970 mají motory na pravé polovině bloku v místě cívek zapalování vylisované prohlubně. Jednoduše stator zapalování natočte tak, aby cívky byly na střed prolisů a nastavte odtrh kladívka v horní úvrati. Pionýra projeďte a hodnotu předstihu experimentálně upravte. V případě, že se vám bude zdát, že pionýr nechce jít do otáček, pootočte zapalování trochu doleva (předstih zvětšíte), v případě že po přeřazení na vyšší rychlostní stupeň nebude táhnout nebo bude špatně startovat, pootočte zapalováním doprava (předstih zmenšíte). Výroba přípravků a pomůcek Zde postupně doplním výkresy a návody na výrobu přípravků pro snazší seřizování. •Přípravek pro kolmé měření – návod na výrobu přípravku (ze svíčky) umožňujícího kolmé měření předstihu bez sundání hlavy válce (článek z časopisu Udělej si sám). •Přípravek pro uchycení ručičkového úchylkoměru (v přípravě) •Přípravek s ocejchovanou měrkou (v přípravě)